Year: 2021

กาแฟที่ผ่านการรับรองจาก Rainforest Alliance

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟส่วนใหญ่ได้สนใจในศึกษาเรื่องการปลูกกาแฟแบบยั่งยืนและใช้เวลาไม่นานในการประสบความสำเร็จการฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในไร่กาแฟ Rainforest Alliance Certified และยังทำให้มีผลผลิตมากขึ้น โดยมีผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพียงเล็กน้อยและเป็นมิตรกับสัตว์ป่า
กาแฟที่ผ่านการรับรองจาก Rainforest Alliance
โปรแกรมการรับรองของ Rainforest Alliance

เกษตรกรรายย่อยที่เป็นเจ้าของไร่กาแฟ 12.5 ล้านแห่งทั่วโลก มาจากฟาร์มเล็กๆ เช่น กาแฟของพวกเขาซึ่งทำงานร่วมกับ Rainforest Alliance ดังนั้นจะมีผู้ผลิตกาแฟที่ผ่านการรับรองมากกว่า 400,000 รายในละตินอเมริกา แอฟริกาตะวันออก และเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ล้านเฮกตาร์ แต่ผู้ปลูกกาแฟต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย รวมถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้น โรคพืช สภาพภูมิอากาศแปรปรวน และราคาที่ไม่เสถียร Rainforest Alliance ทำงานเพื่อวางตำแหน่งเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ดีขึ้นโดยเชื่อมโยงพวกเขากับตลาดที่รับผิดชอบ มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการปลูกกาแฟที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ โปรแกรมการรับรองของ Rainforest Alliance ยังส่งเสริมนวัตกรรมเช่นการเก็บบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล ข้อกำหนดสำหรับผู้ซื้อกาแฟในการลงทุนในการผลิตที่ยั่งยืน และรูปแบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่จูงใจให้เกษตรกรก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนและเนื่องจากความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและคนงานมีความสำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจการเกษตร โครงการรับรอง Rainforest Alliance ยังส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ทำงานในภาคกาแฟอีกด้วย ต่อไปนี้คือแนวทางบางส่วนที่เราดำเนินการเพื่อทำให้ภาคส่วนกาแฟมีความยั่งยืนมากขึ้น

สิทธิมนุษยชน
ในขณะที่มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในด้านสิทธิมนุษยชนในภาคเกษตรกรรม แต่ตัวอย่างการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน การเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิดในที่ทำงานยังคงพบได้ในการผลิตอาหารหลายชนิด รวมทั้งกาแฟ การสั่งห้ามโดยทันทีมักจะพิสูจน์ว่าไม่ได้ผล ทำให้เกิดการละเมิดโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้ผู้ตรวจสอบหาพบได้ยากขึ้น นี่เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งที่โปรแกรมการรับรองของ Rainforest Alliance ได้นำแนวทางการประเมินและที่อยู่ตามความเสี่ยงมาใช้ ซึ่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการป้องกัน การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โปรแกรมการรับรองของ Rainforest Alliance
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก โปรแกรมการรับรองของเรากำหนดให้ฟาร์มต้องจัดตั้งคณะกรรมการภายในที่มุ่งเน้นการป้องกัน เมื่อพบคดีแล้ว ฟาร์มหรือบริษัทต้องสนับสนุนครอบครัวในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะโดยการหาสูติบัตรเพื่อลงทะเบียนเรียนหรือปรับปรุงรายได้ครัวเรือนหรือมาตรการอื่นๆ

โปรแกรมการรับรองของเราให้เครื่องมือในฟาร์มและบริษัทในลักษณะเดียวกันเพื่อทำความเข้าใจและจัดการกับช่องว่างในความเท่าเทียมทางเพศในการดำเนินงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทและฟาร์มสามารถเลือกตัวชี้วัดความก้าวหน้าของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งออกกาแฟในอูกันดา Kyagalanyi Coffee ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับเพศสภาพที่เข้มแข็งแล้ว ซึ่งสนับสนุนสามีและภรรยาให้ร่วมมือกันในแผนงานครัวเรือน ดังนั้น เพื่อวัดการปรับปรุงทางเพศ พวกเขาสังเกตจำนวนครอบครัวที่ให้ภรรยาพูดอย่างเท่าเทียมกันในการหารายได้และการใช้จ่าย
การเพาะปลูกกาแฟมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีส่วนทำให้เกิดการงอกของเชื้อราที่เรียกว่าสนิมกาแฟ ซึ่งได้กวาดล้างฟาร์มทั้งหมดในละตินอเมริกา และกำจัดศัตรูพืชทำลายเมล็ดกาแฟด้วย และเนื่องจากกาแฟสามารถปลูกได้ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดเท่านั้น ภาวะโลกร้อนจึงทำให้เกษตรกรบางรายต้องย้ายไปยังที่สูง หรือออกจากธุรกิจโดยสิ้นเชิง
โปรแกรมการรับรองของเราส่งเสริมวิธีการเติบโตอย่างชาญฉลาด Rainforest Alliance จัดให้มีการประเมินความเปราะบางของสภาพอากาศในท้องถิ่นก่อนที่จะสร้างแผนปฏิบัติการที่ปรับให้เหมาะสม (นั่นคือส่วนที่ "ฉลาด"—ไม่ใช่แนวทางเดียวที่เหมาะกับทุกคน) สำหรับชาวไร่กาแฟ การสร้างความยืดหยุ่นอาจหมายถึงการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาพื้นเมือง ซึ่งปกป้องพืชผลจากแสงแดดที่มากเกินไป ลมแรง และฝนที่ตกหนัก การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม—และในช่วงเวลาที่เหมาะสมของปี—ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เนื่องจากการใช้มากเกินไปจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและฆ่าแมลงที่เป็นประโยชน์ได้ เกษตรกรสามารถปลูกพืชคลุมดินระหว่างแถวกาแฟ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการดูดซึมของดินและการกักเก็บความชื้น ทำให้รากของต้นกาแฟสามารถเข้าถึงน้ำจากส่วนลึกในดินในฤดูแล้งได้

อุณหภูมิที่สูงขึ้นและฝนที่ไม่แน่นอนได้กลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับ Loyola Estate/Joseph Coffee Curing Works ในรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย แต่ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา ที่ดินที่ผ่านการรับรองได้นำเทคนิคต่างๆ เช่น การคลุมดินและการชลประทานเพื่อการป้องกันเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ ที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้น ที่ดินที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่กำลังเติบโตด้วยพันธุ์ไม้พื้นเมือง เช่น ต้นซีดาร์สีชมพู ขนุน และพลัมมาลาบาร์

Evelyn Nyawira เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่ผ่านการรับรองใน Mutira ประเทศเคนยา อธิบายว่าในการฝึกอบรม Rainforest Alliance เธอและเพื่อนบ้านของเธอ “เรียนรู้ที่จะเตรียมที่ดินของเราเพื่อป้องกันการพังทลายของน้ำ เราได้เรียนรู้วิธีปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา และวิธีปกป้องกาแฟไม่ให้แห้งเมื่ออากาศร้อนจัดเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง” เธอเสริมว่าการใช้วิธีการที่ยั่งยืนมากขึ้นส่งผลให้คุณภาพกาแฟดีขึ้นและดำรงชีวิตได้ดีขึ้น

โปรแกรมที่ชาญฉลาดต่อสภาพภูมิอากาศยังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรอีกด้วย
โปรแกรมที่ชาญฉลาดต่อสภาพภูมิอากาศยังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ราคากาแฟต่างประเทศมีความผันผวนอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้การดำรงชีวิตของผู้ผลิตตึงเครียดอย่างรุนแรง สำหรับปี 2020 ส่วนใหญ่ราคากาแฟร่วงลง 30% ต่ำกว่าระดับราคาเฉลี่ยของช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรไม่สามารถจ่ายได้แม้กระทั่งต้นทุนการผลิต และในขณะที่ราคาปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่นั้นมา แต่ก็ไม่เสถียรเพียงพอสำหรับเกษตรกรที่จะลงทุนระยะยาวในธุรกิจของพวกเขา
การรับรองมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการทำกำไรโดยใช้วิธีการที่ยั่งยืนมากขึ้นและการจัดการฟาร์มที่ดีขึ้น การให้ปุ๋ยที่แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสุ่มตัวอย่างดิน สามารถลดการปล่อยไนโตรเจน และปรับปรุงสุขภาพของดิน ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ แหล่งรายได้ที่หลากหลายสามารถช่วยได้เช่นกัน งานวิจัยสามชิ้น1 ที่ตีพิมพ์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ารายได้จากการผลิตกาแฟในฟาร์มขนาดเล็กในแอฟริกาตะวันออกที่ผ่านการรับรองนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย 179% เมื่อเทียบกับฟาร์มที่ไม่ผ่านการรับรอง

แต่การเริ่มดำเนินการบนเส้นทางที่ยั่งยืนอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับเกษตรกร ซึ่งเป็นเหตุผลที่โปรแกรมการรับรองของเราดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อกระจายภาระทางการเงินตลอดห่วงโซ่อุปทาน โปรแกรมนี้กำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องลงทุนเพื่อความยั่งยืน (SI) เงินสดหรือการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ให้กับฟาร์มที่ผ่านการรับรองซึ่งสนับสนุนการดำเนินการตามวิธีการที่ยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ จะต้องจ่าย Sustainability Differential (SD) ซึ่งเป็นเงินสดให้กับเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมากกว่าราคาตลาดสำหรับพืชผลของตน โปรแกรมการรับรองของเรายังรวมถึงมาตรการเพื่อช่วยให้คนงานในฟาร์มมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น

แหล่งที่มาข้อมูล

Rainforest-Alliance.org

Chainpoint.com

iSealalliance.com

ทำไมผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้ถ้วยกาแฟ Re-Used

ปัจจุบันผู้คนมักจะใช้ถ้วยกาแฟที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากพวกเขาเห็นคนอื่นใช้กัน หรือหากเจ้าของร้านกาแฟคิดเงินเพิ่มสำหรับถ้วยกาแฟแบบใช้แล้วทิ้ง
จากการสอบถามพบว่าผู้คนมักจะทิ้งถ้วยที่ย่อยสลายได้อย่างเหมาะสม หากมีการจัดการหรือระบุถังขยะเพื่อรีไซเคิลโดยเฉพาะ อีกทางหนึ่งคือหน่วยงานเทศบาลสามารถจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่อนุญาตให้ผู้คนล้างถ้วยที่ย่อยสลายได้ก่อนที่จะใส่ลงในถังรีไซเคิล
ความจำเป็นในการหาวิธีส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลิกใช้ถ้วยกาแฟแบบใช้แล้วทิ้ง อาจจะเป็นไม่เรื่องเร่งด่วนไปกว่านี้ ในแต่ละปีมีถ้วยกาแฟแบบใช้แล้วทิ้งประมาณ 1 พันล้านใบถูกโยนทิ้งลงถังขยะ แต่เนื่องจากถ้วยมีเยื่อบุโพลีเอทิลีนที่ช่วยป้องกันการรั่วซึมทำให้ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
มีรายงานการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การใช้ถ้วยแบบใช้แล้วทิ้งมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากร้านกาแฟหลายแห่งปฏิเสธถ้วยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม ในสถานที่ที่อนุญาตให้ใช้แก้วแบบใช้ซ้ำได้ ผู้ดื่มกาแฟ เจ้าของร้านกาแฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกจากวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรมเพื่อลดการใช้แก้วแบบใช้แล้วทิ้ง
ทำไมผู้บริโภคถึงนิยมเปลี่ยนไปใช้แก้วกาแฟแบบ Re-Used
นักดื่มกาแฟ กับแก้วที่ใช้ซ้ำได้ เป็นการทำให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและเลือกรูปแบบแก้วตามที่ชอบได้
มีการสัมภาษณ์ผู้บริโภค เจ้าของร้านกาแฟ และสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าในร้านกาแฟอย่าง

ซึ่งเป็นการค้นพบครั้งหนึ่งชัดเจนมาก ผู้คนเลียนแบบซึ่งกันและกัน ลูกค้าที่สัมภาษณ์บอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าการดูเพื่อนร่วมงานนำถ้วยกาแฟที่ใช้ซ้ำได้มาทำให้พวกเขาเปลี่ยนนิสัย ดังที่นักดื่มกาแฟคนหนึ่งบอกเราว่า ได้ฉันเริ่มใช้ถ้วยกาแฟที่ใช้ซ้ำเพราะหนึ่งในเพื่อนพนักงานก็ได้ใช้ถ้วยกาแฟที่ใช้ซ้ำได้และเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อผู้บริโภคเริ่มใช้ถ้วยกาแฟที่นำกลับมาใช้ใหม่มากขึ้น แนวทางปฏิบัตินี้ก็เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ
ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งบอกเราว่าในตอนแรกรู้สึกว่าการใช้ถ้วยที่ใช้ซ้ำได้ เป็นต้นเหตุในเรื่องความไม่สะอาดในการล้าง แต่เมื่อผู้บริโภคจำนวนมากๆขึ้นทำเช่นนั้น ทำให้รู้ว่าควรจะทำความสะอาดอย่างไรและรู้สึกมั่นใจมากขึ้น
นักดื่มกาแฟ: หากคุณต้องการสร้างความแตกต่าง หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือนำถ้วยกาแฟแบบใช้ซ้ำได้ไปที่ร้านกาแฟ คุณอาจไม่ทราบแต่เอฟเฟกต์ในการส่งสัญญาณไปที่เพื่อนร่วมงานของคุณจะค่อยๆ สังเกตเห็นทีละนิดและเริ่มนำถ้วยที่นำกลับมาใช้ใหม่มาเองตามคุณ

ในมุมเจ้าของร้านกาแฟ ส่วนลดสำหรับการใช้แก้วแบบใช้ซ้ำไม่ได้ผล เจ้าของร้านกาแฟจำนวนมากเสนอส่วนลดตั้งแต่ 5 ถึง 1-0 บาท ให้กับลูกค้าที่นำแก้วแบบใช้ซ้ำมาเอง แต่ผลการวิจัยได้เปิดเผยข้อมูลว่าส่วนลดเหล่านี้ไม่ได้ผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เจ้าของร้านกาแฟอธิบายว่า แม้จะให้ส่วนลดสำหรับแก้วแบบใช้ซ้ำได้ ลูกค้าไม่คิดว่าการประหยัดเงินจะเป็นการจูงใจลูกค้า

ลูกค้าประจำคือคนที่ชอบรสชาติกาฟจากที่ร้านจริงๆ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่กังวลเกี่ยวกับส่วนลด เราทราบจากจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมก่อนหน้านี้ว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ไม่ชอบความสูญเสีย” มากกว่า “ผู้แสวงหากำไร” กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้คนเกลียดการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับถ้วยกาแฟแบบซื้อกลับบ้านมากกว่าที่พวกเขาชอบได้รับส่วนลดสำหรับการนำแก้วที่นำกลับมาใช้ใหม่มาใช้

ดังนั้น หากคุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟ ให้เน้นที่การทำให้ผู้บริโภคจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการเลือกถ้วยกาแฟแบบซื้อกลับบ้าน แทนที่จะเสนอส่วนลดสำหรับการใช้แก้วแบบใช้ซ้ำได้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะจูงใจลูกค้ามากขึ้น

การกำจัดถ้วยที่ย่อยสลายได้อย่างเหมาะสมง่ายในทางทฤษฎีแล้วถ้วยที่ย่อยสลายได้สามารถนำมารีไซเคิลได้ แต่การกำจัดขยะก็จบลงด้วยการฝังกลบเนื่องจากขาดถังขยะที่เหมาะสมและโครงสร้างพื้นฐานของขยะสาธารณะ จึงลูกค้ามักรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะกำจัดอย่างไรและที่ไหน 
ในกรณีของถ้วยที่ย่อยสลายได้ ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำให้มั่นใจว่าถ้วยจะถูกทิ้งลงในถังขยะแบบคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อให้ถ้วยที่ย่อยสลายได้รีไซเคิลได้ต้องทิ้งในถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ หรืออีกวิธีหนึ่งคือล้างและใส่ในถังรีไซเคิล
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเมืองส่วนใหญ่ไม่มีถังขยะออร์แกนิกหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอที่จะให้ผู้คนล้างถ้วยที่ย่อยสลายได้ก่อนที่จะใส่ลงในถังขยะรีไซเคิล เมืองต่างๆสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการนำถังขยะอินทรีย์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของขยะข้างถนน เพื่อลดจำนวนถ้วยที่ย่อยสลายได้ซึ่งลงเอยด้วยการฝังกลบ
การเปลี่ยนนิสัยนั้นยาก แต่โดยรวมแล้ว เราสามารถฝึกให้เป็นเรื่องใหม่ได้
สามวิธีง่ายๆ ในการทำเช่นนี้คือ นำถ้วยที่นำกลับมาใช้ใหม่มาเอง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับถ้วยกาแฟที่ใช้แล้วทิ้ง และทำให้ผู้คนรีไซเคิลถ้วยที่ย่อยสลายได้ง่ายดาย

แหล่งที่มา

Foodprint.Org

CBC.CA

TheConversation.com

Single Origin vs. Blend สำหรับ Espresso: แบบไหนดีกว่ากัน?

คุณคิดว่าคุณชอบดื่มกาแฟเอสเพรสโซ่แบบไหน? คุณเป็นเรียนรู้ เต็มใจที่จะเสี่ยงและกล้าลองกาแฟแบต่างๆ? 
วิธีที่คุณตอบคำถามนั้นอาจเป็นตัวกำหนดว่ากาแฟที่มาจากแหล่งเดียวหรือกาแฟผสมจะดีกว่าสำหรับคุณและความคาดหวังกับรสชาติกาแฟเอสเปรสโซที่บ้านของคุณป็นอย่างไร
กาแฟเอสเพรสโซ่เบลนด์: นุ่มนวล สมดุล
กาแฟเอสเพรสโซ่เบลนด์: นุ่มนวล สมดุล 
กาแฟที่ใช้ทำเอสเปรสโซตามธรรมเนียมแล้วจะผสมกาแฟสอง สามหรือสี่ชนิดเข้าด้วยกัน

ย้อนกลับไปในสมัยก่อน ก่อนขบวนการกาแฟแบบพิเศษ กาแฟส่วนใหญ่จะคั่วแบบเข้ม ไม่ว่ากาแฟนั้นจะมีคุณภาพสูงมากหรือไม่ก็ตาม เป้าหมายคือการกำจัดรสชาติและกรดที่ผิดเพี้ยนออกไปเพื่อผลิตกาแฟที่กลมกล่อม สมดุล และได้มาตราฐานทุกล๊อตการผลิต
การผสมกาแฟหลาย ๆ ชนิดทำให้ผู้คั่วกาแฟสามารถสร้างความคงเส้นคงวามากขึ้นกับกาแฟเอสเปรสโซ เพราะถึงแม้กาแฟหนึ่งแหล่งปลูกที่ทำให้กาแฟจะมีรสชาติที่แปลกจริงๆ แต่ก็แทบจะสังเกตไม่เห็นได้ตราบใดที่อีกสองกาแฟนั้นค่อนข้างแปรรูปได้อย่างมีมาตราฐาน

ตามปกติเอสเปรสโซเบลนด์เน้นที่การหลีกเลี่ยงรสชาติที่ไม่ดีมากกว่าเน้นรสชาติที่อร่อย และตรงไปตรงมาแบบสมเหตุสมผล ขบวนการผลิตกาแฟชนิดพิเศษได้ยกระดับคุณภาพกาแฟอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และสิ่งที่พวกเขาดื่มเมื่อศตวรรษก่อนก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นจริงๆ

อย่างไรก็ตาม การผสมผสานที่ทันสมัยทำงานแตกต่างกันเล็กน้อย

การคั่วแบบพิเศษในทุกวันนี้พยายามจับคู่กาแฟเพียงสองหรือสามชนิดที่มีรสชาติที่เข้ากัน ตัวอย่างเช่น กาแฟเม็กซิกันแบบเอิร์ธโทนและดอกไม้เคนยาสามารถจับคู่ได้อย่างลงตัว เนื่องจากรสชาติใช้พื้นที่ที่แตกต่างกันในสเปกตรัม รสชาติจึงไม่ชนกันเพื่อสร้างโปรไฟล์ "เป็นเอกลัษณ์" แต่กลับมีความชัดเจนและกลมกลืนกัน
ยังคงมีองค์ประกอบของของการจัดการความเสี่ยง ตอนนี้เราคั่วกาแฟให้
สามารถทำกาแฟเอสเปรสโซแบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้นด้วยการผสมกาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆ แต่จุดสนใจยังคงอยู่ที่รสชาติที่เป็นบวก (แทนที่จะหลีกเลี่ยงรสชาติที่ไม่ดี)
โปรไฟล์รสชาติที่ซับซ้อน — การผสมผสานที่สร้างสรรค์มาอย่างดีสามารถสร้างประสบการณ์ด้านรสชาติที่ซับซ้อน

Blend With Benefits

โปรไฟล์รสชาติที่ซับซ้อน — การผสมผสานที่สร้างสรรค์มาอย่างดีสามารถสร้างประสบการณ์ด้านรสชาติที่ซับซ้อนได้โดยการผสมรสชาติจากกาแฟที่แตกต่างกันสองหรือสามชนิด ทำให้เกิดรสชาติกาแฟน่าสนใจ กลมกล่อม และมักจะมีรสชาติที่ “เต็มเปี่ยม” มากกว่ากาแฟแบบ single origin
การดึงช็อตที่สม่ำเสมอ — กาแฟแต่ละชนิดที่ผสมกันจะทำให้รสชาติของกาแฟอื่นๆ ในการผสมผสานนั้นลงตัว ดังนั้นหากกาแฟหนึ่งมีข้อบกพร่องด้านรสชาติเล็กน้อย กาแฟอื่นๆ อาจปิดบังไว้ได้ ทำให้บางครั้งการปั่นง่ายขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มในการดื่มกาแฟเอสเปรสโซ
กาแฟสม่ำเสมอในระยะยาว — ถ้าคุณชอบความสม่ำเสมอ คุณจะต้องชอบการผสมผสาน เนื่องจากถุงผสมมีกาแฟตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป กาแฟเหล่านั้นจึงมักจะอยู่ได้นานขึ้นสำหรับการคั่ว ที่ได้มาตราฐาน ซึ่งทำให้อายุของกาแฟอยู่ได้นานหลายเดือนหรือตลอดทั้งปี ด้วยกาแฟแบบ single origin ผู้คั่วมักจะไม่เก็บกาแฟเหล่านั้นไว้นานกว่าสองถึงสามเดือน
ผู้คั่วกาแฟทุกคนมีมีส่วนผสมของเอสเพรสโซโดยเฉพาะ และร้านกาแฟส่วนใหญ่จะใช้การผสมผสานเป็นตัวเลือกเอสเพรสโซทั่วไป มีความสม่ำเสมอ เก็บได้นาน และโดยทั่วไปมีความกลมกล่อมหากคุณชอบความสม่ำเสมอและความมีเอกลัษญ์ของช็อตกาแฟที่สมดุล
Single Origin Espresso: เข้มข้น ท้าทาย แปลกใหม่
กาแฟ single origin แม้แต่ไร่เล็กๆ นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่เกษตรกรในเอธิโอเปีย กัวเตมาลา และอินโดนีเซียดื่มกาแฟจาก single origin มาหลายศตวรรษแล้ว โดยทั่วไปแล้วเรามักจะติดอยู่กับกาแฟเบลนด์ในสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ด้วยการเกิดขึ้นของขบวนการกาแฟชนิดพิเศษ เราได้เริ่มเพลิดเพลินกับกาแฟแบบ single origin อย่างช้าๆ มากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อการเคลื่อนไหวนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1980 ผู้คั่วกาแฟเพิ่งเริ่มตื่นตัวขึ้นกับแนวคิดที่ว่ากาแฟทุกชนิดไม่ได้แตกต่างกันหรือต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่อาจแตกต่างออกไปอย่างมาก สิ่งนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผู้คั่วเริ่มคั่วแบบอ่อนจนไปถึงคั่วกลาง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกาแฟแต่ละชนิดที่เริ่มมีรสชาติที่เข้มขึ้นและชัดเจนขึ้น
ย้อนไปเกือบสี่สิบปีและกาแฟ single origin มีอยู่ทุกที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟและผู้ที่ชื่นชอบกาแฟ พวกเขาได้นำเสนอแนวรสชาติที่หลากหลายของกาแฟและสนุกกับการดื่มกาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆ


กาแฟไม่ใช่แค่รสชาติเหมือนกาแฟอีกต่อไป กาแฟกัวเตมาลามีรสชาติความเปรี้ยวของแอปเปิ้ลเขียว กาแฟบุรุนดีความหวานละมุนของลูกพีช กาแฟบราซิลมีความมันของครีมและความเปรี้ยวของมะนาว และในฐานะกาแฟเอสเปรสโซ ความหลากหลายของรสชาตินี้สามารถเข้าถึงได้
The Challenges Of Being Single
ประสบการณ์รสชาติอันน่าทึ่งที่หาได้จากกาแฟ Single Origin นั้นไม่มีที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม กาแฟที่มาจากแหล่งปลูกเดียวมีความท้าทายบางประการสำหรับผู้ผลิตเอสเปรสโซ
ฤดูกาล — ผู้คั่วเมล็ดกาแฟส่วนใหญ่ซื้อกาแฟชนิดเดียวให้เพียงพอและใช้งานได้ไม่กี่เดือน ซึ่งหมายความว่าหากคุณชอบในเมล็ดกาแฟนั้นอาจจะหมดสต็อกในไม่ช้า นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณต้องปรับตัวเข้ากับกาแฟล๊อตใหม่ที่อาจต้องใช้สูตรคั่วและชงที่แตกต่างกันเพื่อให้มีความโดดเด่น
ความไม่สม่ำเสมอ — สำหรับกาแฟ Single Origin หากกาแฟจำนวนมากถูกเก็บเกี่ยว แปรรูป หรือจัดส่งไม่สอดคล้องกัน คุณจะมีผลกระทบเพราะแต่ละช็อตจะแตกต่างกันเล็กน้อย
หากคุณหลงใหลในกาแฟจากแหล่งปลูกหลากหลายของรสชาติกาแฟมากพอที่จะทนต่อความไม่สม่ำเสมอและท้าทายอยู่บ้างเป็นครั้งคราว กาแฟ single origin อาจเหมาะกับคุณ 

ที่มาของข้อมูล :

JavaPresse.com

Baristabasic.com.au

AllPressespresso.com

Plant Based-Food กุญแจสำคัญสู่การลด ภาวะโลกร้อน

Plant Based-Diet กุญแจสำคัญสู่การลดโลกร้อน
อาหารที่ผลิตจากพืช (ปราศจากเนื้อหรือผลผลิตจากสัตว์)

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในที่สุดก็เริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งประชาชนได้รับทราบข้อมูลและเริ่มมีการเปลี่ยนไปยอมรับว่าสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงและใกล้จะเข้าถึงดำเนินการของธุรกิจและในชีวิตประจำมากขึ้น

นั่นเป็นเหตุผลที่รายงานที่ก้าวล้ำของ EAT-Lancet Commission ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2020 ในกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ (และในปัจจุบันมีสำนักงานสาขาอยู่ในนิวยอร์ก) มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อวาทกรรมระดับโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายงานทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นล่าสุดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน อาหารเพื่อสุขภาพ การเกษตร การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ สุขภาพของดาวเคราะห์ และความพยายามอนุรักษ์ในเชิงนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยสรุปคือ เป็นการรวบรวมทุกสิ่งที่เรารู้โดยอ้างอิงจากการศึกษามาอย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบพื้นฐานที่สนับสนุนสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุด รายงานนี้ไม่เพียงแต่ออกคำเตือนเท่านั้น แต่ยังนำเสนอแผนงานสำหรับผู้คนและผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก การเปลี่ยนไปใช้อาหารที่มีพืชเป็นหลักมากกว่าการบริโภคผลไม้ ผัก ถั่ว และพืชตระกูลถั่วมากกว่าสองเท่า และลดการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น น้ำตาลและเนื้อแดงลงมากกว่า 50% สามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ 11 ล้านคนต่อปี กล่าว และเนื่องจากการปล่อยมลพิษจากการเลี้ยงปศุสัตว์นั้นสูงมาก การเปลี่ยนอาหารของเราอาจมีผลกระทบอย่างมากในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างน้อยก็ช่วยชะลอผลกระทบให้ช้าลง

โชคดีที่มีองค์กรที่รับผิดชอบเช่น The New York Times, BBC และ The Guardian ได้กล่าวถึงการเปิดตัวรายงาน EAT-Lancet ด้วยเรื่องราวที่มีรายละเอียดและเขียนอธิบายได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าบทความเหล่านี้จะถูกลบออกจากสื่อต่างๆทันทีใน 24 ชั่วโมง ดังนั้นสื่อประชานิยมจำนวนมากขึ้น เลือกที่จะจัดทำรายงานโดยเน้นไปที่การคุกคามที่จะกำจัดรายงานเหล่านั้นที่เกิดขึ้น

แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุด สื่อเหล่านี้ซึ่งมีผู้อ่านจำนวนมากอ้างว่า “ผู้เชี่ยวชาญ” จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ทั่วโลกโดยเห็นว่ารายงานนั้นไม่เป็นความจริงผิดพลาดทั้งหมด ใครจะกล้าแนะนำอาหารที่มีเนื้อแดงสูงไม่แข็งแรง!

“อาหารเพื่อสุขภาพ

การสนทนาเกี่ยวกับ “อาหารเพื่อสุขภาพ” ที่มีในรายงาน การพูดคุยกับเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และบนโซเชียลมีเดีย นักวิทยาศาสตร์ห็นอย่างชัดเจนว่าเนื้อแดง เบคอน อาหารแปรรูปและอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งสีนั้นไม่ดีสำหรับคุณและลูก ๆ ของคุณ ในทางกลับกัน อาหารที่อุดมด้วยผัก ผลไม้ ธัญพืชเต็มเมล็ด ถั่ว และปลานั้นดีต่อร่างกายของคุณ

เช่นเดียวกับป่าฝน (ซึ่งปกติแล้วจะต้องลดจำนวนลงเพื่อการปศุสัตว์) และสภาพภูมิอากาศ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือคุณสามารถให้โอกาสสภาพภูมิอากาศฟื้นตัวจากการถูกทำลายมานานนับศตวรรษ โดยเพียงแค่ดูแลสุขภาพของคุณเอง

การทดลองกับอาหาร “flexitarian” ที่แนะนำ หากคุณทนไม่ได้ที่จะเลิกกินเนื้อวัวโดยสิ้นเชิง คุณยังสามารถลองทำได้โดยการลดการบริโภคเนื้อสัตว์และอาหารแปรรูป คุณจะรู้สึกแข็งแรงขึ้น มีความสุขขึ้น การเชื่อมโยงกันมากขึ้น และคุณจะทุ่มเทเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น พึงระลึกไว้เสมอว่าหากเราไม่ทำการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ ผลกระทบที่รุนแรงยิ่งขึ้นและกฎระเบียบที่เข้มงวดก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการล่มสลายของระบบนิเวศและเศรษฐกิจโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

หากการกระทำดังกล่าวยากเกินไปหรือมากเกินไป ให้ทำสิ่งหนึ่ง กินเนื้อวัวและนมให้น้อยลง ที่จริงแล้ว การงดเนื้อและผลิตภัณฑ์จากนม แต่ยังคงกินไก่จะดีกว่าสำหรับคุณและโลกใบนี้มากกว่าอาหารมังสวิรัติที่มีผลิตภัณฑ์จากนม

ดังนั้นเราต้องดำเนินการในขณะนี้เพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนไปใช้อาหารที่มีพืชเป็นส่วนประกอบเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพส่วนบุคคลของเราด้วย


ที่มาของข้อมูล

🌐 : Harvard Health Publishing

อโวคาโด โกโก้ อัลมอนด์ ไม่(กรีน)อย่างที่คิด

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการผลิตเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อวัว มีส่วนอย่างมากต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก นอกจากนี้ยังต้องใช้ที่ดินและน้ำจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นไปอีก

เหตุใดรายงานล่าสุดโดยคณะกรรมการ EAT-Lancet แนะนำให้ลดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมของเรา

แน่นอนว่าอาหารวีแกนมีประโยชน์ต่อโลกมากกว่าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม ด้วยการศึกษาที่อ้างว่ามังสวิรัติอาจเป็น "วิธีเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณบนโลก อย่างไรก็ตามการวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่พบว่าอาหารจากพืชหลายชนิดไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างที่บางคนเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากวิธีการในการเพาะปลูกและแหล่งที่มา
ตั้งแต่อะโวคาโดและเห็ด ไปจนถึงโกโก้และอัลมอนด์ นี่คืออาหารมังสวิรัติ 5 ชนิดที่ไม่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่คุณคิด

อะโวคาโด

อโวคาโด โกโก้ และอัลมอนด์: อาหารคลีนที่ไม่(กรีน)อย่างที่คิด

เป็นอาหารวีแกนที่มีสารอาหารสูงที่สุดชนิดหนึ่ง แต่อะโวคาโดยังสามารถก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อโลกได้เนื่องจากวิธีการส่งออกอะโวคาโด มีการขาดแคลนผลไม้ครั้งใหญ่ในเคนยา (ผู้ส่งออกผลไม้รายใหญ่เป็นอันดับหกของโลก) ซึ่งในปีที่แล้วได้สั่งห้ามการส่งออกอะโวคาโดอันเนื่องมาจากอุปทานของประเทศตกอยู่ในความเสี่ยง แต่ปัญหาการขาดแคลนเกิดขึ้นจริงในเม็กซิโก ที่ซึ่งอะโวคาโดมีต้นกำเนิด ย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม 2020 เม็กซิโกกำลังพิจารณานำเข้าอะโวคาโด เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ราคาผลไม้ต่อกิโลกรัมจึงเทียบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำรายวัน คาดว่าจะอยู่ในระดับนี้เช่นกันซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ที่เป็นวัตถุดิบหลัก

ปัจจุบันเม็กซิโกทำเงินจากการส่งออกอะโวคาโดได้มากกว่าที่ส่งออกจากปิโตรเลียม และทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายอย่างเป็นกังวล เพื่อสร้างพื้นที่มากขึ้นสำหรับการปลูกต้นอะโวคาโดเพิ่มเติม การตัดไม้ทำลายป่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากต้นไม้ช่วยป้องกันก๊าซเรือนกระจกไม่ให้สะสมในชั้นบรรยากาศ โดย Rainforest Alliance ประมาณการว่าจะทำให้เกิดการปล่อยมลพิษทั่วโลกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ “เมื่อเราถางเคลียร์ป่า เราไม่เพียงแต่ทำลายพันธมิตรที่ดีที่สุดของเราในการจับ GHGs จำนวนมหาศาลที่เรามนุษย์สร้างขึ้น (ซึ่งส่วนใหญ่เราทำโดยการเผาเชื้อเพลิงที่โรงงานพลังงาน และแน่นอน ในรถยนต์ เครื่องบิน และรถไฟ ) อีกทั้งเรายังสร้างการปล่อยมลพิษโดยการตัดต้นไม้ เมื่อต้นไม้ถูกโค่น พวกมันจะปล่อยคาร์บอนทั้งหมดที่เก็บไว้สู่ชั้นบรรยากาศ สิ่งที่ผู้ตัดไม้ทำลายป่าทำกับต้นไม้ที่ถูกโค่นไม่ว่าจะปล่อยให้เน่าอยู่บนพื้นป่าหรือเผาต้นไม้ก็ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษต่อไปเรื่อยๆ

อัลมอนด์และถั่วเปลือกแข็งอื่นๆ

อัลมอนด์และถั่วเปลือกแข็งอื่นๆ 
ได้รับการยกย่องจากผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ

ได้รับการยกย่องจากผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติเนื่องจากมีประโยชน์ในการนำมาปรุงอาหารและมีปริมาณโปรตีนสูง ความนิยมของอัลมอนด์ยังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของนมที่ไม่ใช่นม ซึ่งกลายเป็นนมที่ได้รับเลือกจากชาวอังกฤษ 25% อย่างไรก็ตาม โจเซฟ พัวร์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ซึ่งศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาหาร พบว่าถั่วต้องการน้ำปริมาณมาก เมื่อรวมกันแล้ว ถั่วเปลือกแข็ง (ซึ่งรวมถึงอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานต์) ใช้น้ำจืด 4,134 ลิตร (909 แกลลอน) ต่อถั่วเปลือกแข็งทุกกิโลกรัมที่เราซื้อ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลมอนด์ยังต้องการยาฆ่าแมลงและปุ๋ยในปริมาณมาก ซึ่งเพิ่มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยแล้ง และเป็นที่ที่อัลมอนด์มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลกปลูก
พวกเขายังต้องการที่ดินจำนวนมาก โดย Forbes ประเมินว่า "พื้นที่ธรรมชาติ 23,000 เอเคอร์ได้ถูกแปลงเป็นฟาร์มอัลมอนด์แล้ว" โดย 16,000 เอเคอร์ของพื้นที่เหล่านั้นเคยถูกจัดประเภทเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ

โกโก้

โกโก้ไม่(กรีน)อย่างที่คิด

โกโก้ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ทานมังสวิรัติเนื่องจากอุดมไปด้วยแมกนีเซียม นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการอบจากพืชและมักใช้ทำขนมรสช็อกโกแลต อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับอะโวคาโด การผลิตโกโก้มีส่วนอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่า โดยที่สวนโกโก้คาดว่าจะจุดชนวนให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าเขตร้อนสองถึงสามล้านเฮกตาร์ระหว่างปี 2553 ถึง 2563 นอกจากนี้การตัดไม้ทำลายป่ายังเกิดขึ้นในพื้นที่ที่สำคัญสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น อเมซอน แอฟริกาตะวันตก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มูลนิธิโกโก้โลกอ้างถึงโกตดิวัวร์และกานาเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตโกโก้เกือบสองในสามของโลก ทั้งสองสถานที่ตามลำดับสูญเสียพื้นที่ป่าดิบชื้นร้อยละ 25 และร้อยละ 8 ตามลำดับระหว่างปี 2545-2563 โดยมีการตัดไม้ทำลายป่าเป็นสัดส่วนหลักอันเนื่องมาจากการทำไร่โกโก้
จากปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเพิ่มขึ้นตามความต้องการช็อกโกแลตที่เพิ่มขึ้น Mondelez International ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่ง เช่น Cadbury ได้ร่วมมือกับบริษัทโกโก้อื่นๆ และรัฐบาลในการเปิดตัว Cocoa & Forests Initiative (CFI) ซึ่งหวังว่าจะยุติการตัดไม้ทำลายป่าที่เกี่ยวข้องกับโกโก

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.globalcitizen.org

ดื่มกาแฟแบบเป็นมิตรกับโลก

เครื่องดื่มกาแฟ-ตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อน

สำหรับพวกเราหลายคน กาแฟเป็นสิ่งจำเป็น ช่วยให้เราทำงานได้ในตอนเช้าและให้พลังงานที่จำเป็นมากในระหว่างวัน แต่ในการวิจัยใหม่ เราเปิดเผยถึงผลกระทบที่คาเฟอีนที่เราโปรดปรานมีต่อโลกใบนี้

คาร์บอนที่เกิดจากกระบวนการผลิตกาแฟ

กาแฟ-ตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อน

น้ำหนักต่อน้ำหนัก กาแฟที่ผลิตด้วยวิธีการที่ยั่งยืนน้อยที่สุดจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากพอๆ กับชีสและมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพียงครึ่งหนึ่งของผู้กระทำผิดที่เลวร้ายที่สุดคนหนึ่ง นั่นคือ เนื้อวัว และนั่นคือทั้งหมดก่อนที่จะเติมนมซึ่งมีต้นทุนการค่าทำลายสิ่งแวดล้อม(โดยรวม)มากมายไม่แพ้กัน

ปัจจุบันมีการผลิตกาแฟมากกว่า 9.5 พันล้านกิโลกรัมทั่วโลกในแต่ละปี โดยมีมูลค่าการค้ารวม 30.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และความต้องการกาแฟทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสามเท่าภายในปี 2593 ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อป่าไม้และแหล่งที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ในเขตร้อนชื้น ทำให้เกษตรกรต้องมองหาที่ดินใหม่เพื่อทำการเพาะปลูก

โชคดีที่มีวิธีการปลูกกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในการศึกษาของเรา เราคำนวณและเปรียบเทียบรอยเท้าคาร์บอนของกาแฟอาราบิก้าแบบดั้งเดิมและแบบยั่งยืน ซึ่งบาริสต้าใช้เมล็ดกาแฟในการผลิตเครื่องดื่มคุณภาพสูงจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกสองราย ได้แก่ บราซิลและเวียดนาม เราพบว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูก ขนส่ง และบริโภคกาแฟสามารถลดการปล่อยคาร์บอนของพืชได้มากถึง 77% การคลายก๊าซคาร์บอนจากกาแฟสักแก้ว
น้ำหนักต่อน้ำหนัก กาแฟที่ผลิตด้วยวิธีการที่ยั่งยืนน้อยที่สุดจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากพอๆ กับชีสและมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพียงครึ่งหนึ่งของผู้กระทำผิดที่เลวร้ายที่สุดคนหนึ่ง นั่นคือ เนื้อวัว

วิธีทำให้กาแฟเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

การปลูกกาแฟอาราบิก้าหนึ่งกิโลกรัมในประเทศใดประเทศหนึ่งและส่งออกไปยังที่ต่างๆจะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 15.33 กิโลกรัม นั่นคือกาแฟดิบที่ผ่านการคั่วล่วงหน้า (หรือที่เรียกว่า “สารกาแฟ”) ที่ผลิตโดยใช้วิธีการแบบเดิม แต่ด้วยการใช้ปุ๋ยน้อยลง การจัดการน้ำและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระหว่างการสีและการส่งออกเมล็ดกาแฟโดยเรือขนส่งสินค้าแทนการใช้เครื่องบิน ตัวเลขดังกล่าวจึงลดลงเหลือ 3.51 กิโลกรัมของ CO₂ ต่อกาแฟหนึ่งกิโลกรัม

กาแฟเฉลี่ยหนึ่งถ้วยประกอบด้วยกาแฟสีประมาณ 18 กรัม ดังนั้น 1 กิโลกรัมจึงสามารถชงเอสเปรสโซได้ 56 แก้ว เอสเปรสโซเพียงหนึ่งแก้วมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เฉลี่ยประมาณ 0.28 กก. แต่อาจเพิ่มขึ้นเพียง 0.06 กก. หากเติบโตอย่างยั่งยืน

แต่ถ้าคุณชอบกาแฟกับนมล่ะ? ลาเต้มีคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.55 กก. ตามด้วยคาปูชิโน่ 0.41 กก. และแฟลตไวท์ 0.34 กก. แต่เมื่อผลิตกาแฟได้อย่างยั่งยืน ค่าเหล่านี้จะลดลงเหลือ 0.33 กก. 0.2 กก. และ 0.13 กก. ตามลำดับ การใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนนมที่ไม่ใช่นมเป็นวิธีหนึ่งในการทำให้โลกสามารถลดคาร์บอนได้มากขึ้น
กาแฟเฉลี่ยหนึ่งถ้วยประกอบด้วยกาแฟสีประมาณ 18 กรัม ดังนั้น 1 กิโลกรัมจึงสามารถชงเอสเปรสโซได้ 56 แก้ว เอสเปรสโซเพียงหนึ่งแก้วมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เฉลี่ยประมาณ 0.28 กก. แต่อาจเพิ่มขึ้นเพียง 0.06 กก. หากเติบโตอย่างยั่งยืน
มีวิธีอื่นๆ มากมายในการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกาแฟแบบยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เช่น การเปลี่ยนปุ๋ยเคมีเป็นขยะอินทรีย์และการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานให้กับอุปกรณ์ในฟาร์ม การคั่วเมล็ดกาแฟในประเทศต้นทางทำให้เมล็ดกาแฟมีน้ำหนักเบาขึ้นในระหว่างการขนส่ง ดังนั้นภาชนะจึงสามารถเผาผลาญเชื้อเพลิงได้น้อยลงในการขนส่งกาแฟในปริมาณที่เท่ากัน
แน่นอนว่าไม่ใช่แค่การปล่อยคาร์บอนเท่านั้นที่ทิ้งรสขมไว้ อุตสาหกรรมกาแฟเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น มลพิษทางน้ำและการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย มีแผนการรับรองเพื่อให้แน่ใจว่ากาแฟเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นต่ำระหว่างการเดินทางจากแหล่งเพาะปลูกไปยังชั้นวางสินค้า แผนเหล่านี้ต้องการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้น วิธีหนึ่งในการทำเช่นนั้นคือการรวมคำแนะนำของเราสำหรับการปลูกกาแฟที่เป็นมิตรกับสภาพอากาศ เพื่อให้ผู้คนสามารถซื้อกาแฟที่ผ่านการรับรองด้วยความมั่นใจว่าความหรูหราในแต่ละวันจะไม่ทำให้โลกต้องสูญเสีย

ข้อมูลอ้างอิง: www.sciencedirect.com


ติดตามนานาสาระกาแฟ 〜 ☕️
🌐 : https://thailandcoffeecenter.com
𝕗𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜: @ThailandCoffeeCenter

คาเฟอีน: เท่าไหร่ที่มากเกินไป?

เท่าไหร่คือมากเกินไป? คาเฟอีนมากถึง 400 มิลลิกรัม (มก.) ต่อวันดูเหมือนจะปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงส่วนใหญ่ นั่นคือปริมาณคาเฟอีนโดยประมาณในกาแฟชงสี่แก้ว โคล่า 10 กระป๋องหรือเครื่องดื่ม “ให้พลังงาน” สองแก้ว โปรดทราบว่าปริมาณคาเฟอีนที่แท้จริงในเครื่องดื่มนั้นแตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะในเครื่องดื่มชูกำลัง คาเฟอีนในรูปผงหรือของเหลวสามารถให้ระดับคาเฟอีนที่เป็นพิษได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาเตือน คาเฟอีนผง 1 ช้อนชา เทียบเท่ากาแฟ 28 ถ้วย คาเฟอีนในระดับสูงเช่นนี้อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ แม้ว่าการใช้คาเฟอีนอาจปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีสำหรับเด็ก วัยรุ่นและคนหนุ่มสาวต้องได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการบริโภคคาเฟอีนที่มากเกินไปและการผสมคาเฟอีนกับแอลกอฮอล์และยาอื่นๆ

คาเฟอีนมีประโยชน์ แต่ก็สามารถสร้างปัญหาได้เช่นกัน ลองมาค้นหาปริมาณที่ว่ามากเกินไปและถ้าคุณต้องการควบคุมการบริโภคคาเฟอีนของคุณ หากคุณพึ่งพาคาเฟอีนเพื่อปลุกคุณให้ตื่นเสมอ แสดงว่าคุณไม่ได้เป็นอยู่คนเดียว ผู้คนนับล้านพึ่งพาคาเฟอีนทุกวันเพื่อให้กะปรี้กะเป่าและเพิ่มสมาธิ

คาเฟอีนมีประโยชน์ แต่ก็สามารถสร้างปัญหาได้เช่นกัน ลองมาค้นหาปริมาณที่ว่ามากเกินไปและถ้าคุณต้องการควบคุมการบริโภคคาเฟอีนของคุณ หากคุณพึ่งพาคาเฟอีนเพื่อปลุกคุณให้ตื่นเสมอ แสดงว่าคุณไม่ได้เป็นอยู่คนเดียว ผู้คนนับล้านพึ่งพาคาเฟอีนทุกวันเพื่อให้กะปรี้กะเป่าและเพิ่มสมาธิ

ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือกำลังพยายามตั้งครรภ์และผู้ที่กำลังให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการจำกัดการใช้คาเฟอีนให้น้อยกว่า 200 มก.ต่อวัน
แม้แต่ในผู้ใหญ่ การใช้คาเฟอีนในปริมาณมากก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ และคาเฟอีนอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไวต่อผลกระทบของคาเฟอีนหรือผู้ที่ทานยาบางชนิด
อ่านต่อไปเพื่อดูว่าคุณอาจต้องลดกิจวัตรคาเฟอีนหรือไม่
คุณดื่มกาแฟมากกว่า 4 แก้วต่อวัน
คุณอาจต้องการลดจำนวนลงหากคุณดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนมากกว่า 4 ถ้วยต่อวัน (หรือเทียบเท่า) และคุณมีผลข้างเคียงเช่น:
- ปวดศีรษะ
- นอนไม่หลับ
- ประหม่า
- หงุดหงิด
- ปัสสาวะบ่อยหรือไม่สามารถควบคุมปัสสาวะได้
- หัวใจเต้นเร็ว
- กล้ามเนื้อสั่น
แม้เปริมาณคาเฟอีนพียงเล็กน้อยก็ทำให้คุณกระวนกระวายใจ
บางคนไวต่อคาเฟอีนมากกว่าคนอื่นๆ หากคุณอ่อนไหวต่อผลกระทบของคาเฟอีน แม้แต่ปริมาณเล็กน้อยก็อาจส่งผลที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กระสับกระส่ายและปัญหาการนอนหลับ
วิธีที่คุณตอบสนองต่อคาเฟอีนอาจพิจารณาจากปริมาณคาเฟอีนที่คุณเคยดื่ม ผู้ที่ไม่ดื่มคาเฟอีนเป็นประจำมักจะไวต่อผลของคาเฟอีนมากกว่า
นอนไม่พอคาเฟอีนแม้ในตอนบ่ายอาจรบกวนการนอนหลับของคุณได้ แม้แต่การสูญเสียการนอนหลับเพียงเล็กน้อยก็อาจเพิ่มและรบกวนความตื่นตัวและประสิทธิภาพในเวลากลางวันของคุณ
การใช้คาเฟอีนเพื่อปกปิดการอดนอนอาจสร้างวงจรที่ไม่พึงปรารถนาได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะคุณมีปัญหาในการตื่นระหว่างวัน แต่คาเฟอีนช่วยป้องกันไม่ให้คุณหลับในเวลากลางคืน ทำให้ระยะเวลาในการนอนหลับสั้นลง
คุณกำลังใช้ยาหรืออาหารเสริม
ยาและอาหารเสริมสมุนไพรบางชนิดอาจมีปฏิกิริยากับคาเฟอีน ตัวอย่าง ได้แก่
อีเฟดรีน การผสมคาเฟอีนกับยานี้ ซึ่งใช้ในยาลดไข้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรืออาการชัก
ธีโอฟิลลีน ยานี้ใช้เพื่อเปิดทางเดินหายใจ มีแนวโน้มที่จะมีผลคล้ายคาเฟอีน ดังนั้นการทานคาเฟอีนร่วมกับคาเฟอีนอาจเพิ่มผลเสียของคาเฟอีน เช่น อาการคลื่นไส้และใจสั่น
อิชินาเซีย อาหารเสริมสมุนไพรนี้ ซึ่งบางครั้งใช้เพื่อป้องกันโรคหวัดหรือการติดเชื้ออื่นๆ อาจเพิ่มความเข้มข้นของคาเฟอีนในเลือดของคุณ และอาจเพิ่มผลที่ไม่พึงประสงค์ของคาเฟอีน
พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรว่าคาเฟอีนอาจส่งผลต่อยาของคุณหรือไม่
การลดคาเฟอีนอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย คาเฟอีนลดลงอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดอาการ

การควบคุมนิสัยคาเฟอีนของคุณ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นหรือเพราะคุณต้องการลดการใช้จ่ายเครื่องดื่มกาแฟ การลดคาเฟอีนอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย คาเฟอีนลดลงอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ เช่น ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า หงุดหงิดง่าย และมีปัญหาในการจดจ่อกับงาน

โชคดีที่อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงและดีขึ้นหลังจากผ่านไปสองสามวัน หากต้องการเปลี่ยนนิสัยคาเฟอีน ให้ลองใช้เคล็ดลับเหล่านี้: เริ่มให้ความสนใจกับปริมาณคาเฟอีนที่คุณได้รับจากอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องดื่มชูกำลัง อ่านฉลากอย่างระมัดระวัง แต่จำไว้ว่าการประมาณการของคุณอาจต่ำไปหน่อยเพราะอาหารหรือเครื่องดื่มบางชนิดที่มีคาเฟอีนไม่อยู่ในรายการ ตัดกลับมาจาก ตัวอย่างเช่น ดื่มน้ำอัดลมให้น้อยลงหนึ่งกระป๋องหรือดื่มกาแฟแก้วเล็กๆ ในแต่ละวัน หรือหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงดึก วิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายของคุณคุ้นเคยกับคาเฟอีนในระดับที่ต่ำลง และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถอนตัว ไปเลือกดื่มกาแฟเดคคาฟ เครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนส่วนใหญ่จะมีรูปลักษณ์และรสชาติที่เหมือนกันกับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ลดระยะเวลาในการชงหรือชงสมุนไพร เวลาชงชาให้ต้มให้น้อยลง สิ่งนี้จะลดปริมาณคาเฟอีนลง หรือเลือกชาสมุนไพรที่ไม่มีคาเฟอีน ตรวจสอบขวด ยาแก้ปวดที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์บางชนิดมีคาเฟอีน มองหายาแก้ปวดที่ปราศจากคาเฟอีนแทน

สรุปว่า
หากคุณเป็นเหมือนผู้คนส่วนใหญ่ คาเฟอีนเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ โดยปกติจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ แต่ให้คำนึงถึงผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของคาเฟอีน และต้องพร้อมที่จะลดปริมาณลงหากจำเป็น

แหล่งข้อมูล: Mayoclinic.Org


ติดตามนานาสาระกาแฟ 〜 ☕️
🌐 : https://thailandcoffeecenter.com
𝕗𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜: @ThailandCoffeeCenter

กาแฟจากแล็บ (LAB-grown Coffee)

เพาะจากเซลล์ ไม่ต้องถางที่ทำไร่-ลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์

นักดื่มกาแฟในอนาคตอาจกำลังจิบกาแฟที่มาจากจานเพาะเซลล์ แทนที่จะมาจากไร่กาแฟ นักวิทยาศาสตร์ชาวฟินแลนด์ที่อยู่เบื้องหลังเทคนิคใหม่ที่จะปลูกกาแฟที่พวกเขาคาดหวังว่า จะเป็นกาแฟที่ยั่งยืนจากในห้องแล็บ

Heiko Rischer นักวิทยาศาสตร์บอกกับว่า "นี่คือกาแฟจริงๆ เพราะไม่มีอะไรอื่นนอกจากส่วนประกอบของกาแฟ" Heiko Rischer บอกพร้อมชี้ไปที่จานผงสีน้ำตาลอ่อน
ทีมนักวิจัยของเขาที่สถาบันวิจัยทางเทคนิคของฟินแลนด์ VTT Technical Research Center of Finland เชื่อว่ากาแฟของพวกเขาจะหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกาแฟ เนื่องจากกาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมชนิดหนึ่งของโลกและในเชิงพาณิชย์ในระดับการผลิตปริมาณมากพอที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงลดการใช้ดิน ลดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ แก้ไขปัญหาโลกร้อน สร้างทางเลือกใหม่ให้ธุรกิจเกษตรและอาหาร
กาแฟจากแล็บ (LAB-grown Coffee)
"กาแฟจากแล็ป " ไม่ได้บดจากเมล็ดกาแฟ แต่เติบโตจากกลุ่มเซลล์ต้นกาแฟภายใต้สภาวะอุณหภูมิ แสง และออกซิเจนที่ควบคุมอย่างใกล้ชิดในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ และเมื่อนำกาแฟที่ได้ไปคั่วแล้ว ก็สามารถชงผงในลักษณะเดียวกับกาแฟทั่วไปได้
ทีมของริชเชอร์ใช้หลักการเดียวกันกับการเกษตรแบบเซลล์ ที่ใช้ในการผลิตเนื้อสัตว์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าปศุสัตว์ และปีที่แล้วได้รับการอนุมัติจากทางการสิงคโปร์ให้จำหน่ายเป็นครั้งแรก "แน่นอนว่ากาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา" ริสเชอร์กล่าวไว้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทำให้พื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่มีประสิทธิผลน้อยลง ส่งผลให้เกษตรกรต้องเคลียร์พื้นที่ป่าฝนขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อหาพืชผลใหม่ 

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรแบบใหม่จะช่วยแก้ปัญหา ช่วยลดความรุนแรงของวิกฤติสภาพภูมิอากาศ (บรรเทาปัญหาโลกร้อน) ที่เกิดขึ้นจากการทำการเกษตรเชิงพาณิชย์ เพราะการเพาะปลูกกาแฟ (และเกษตรกรรมดั้งเดิมรูปแบบอื่น) สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก และก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเวลาเดียวกัน

การ ผลิต “กาแฟจากแล็ป ” รูปแบบใหม่นี้ ลดปัญหาด้านโลจิสติกส์ ขนส่ง การบริหารจัดการซัพพลายเชนส์แทบจะทั้งหมด ไม่ว่าจะเรื่องแรงงานเพาะปลูก แรงงานเก็บเกี่ยว ผลิด การใช้เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง อื่นๆมากมาย เพราะกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสารกาแฟ ได้ถูกตัดทอนลงตั้งแต่เรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลให้ปุ๋ย ให้น้ำ ดูแลรักษาจากแมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยว ตาก ล้าง บ่ม หรือการจัดเก็บ จนได้สารกาแฟที่ได้อายุการเก็บและเวลา ที่พร้อมจะนำไปคั่วบด

ดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมองหาทางเลือกอื่นในการเพาะปลูกกาแฟ ทีมงานกำลังดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียดยิ่งขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ของตนจะมีความยั่งยืนเพียงใดหากผลิตในปริมาณมาก แต่เชื่อว่าจะใช้ทรัพยากรน้อยกว่ากาแฟทั่วไป และลดการปล่อยก็าซเรือนกระจกโดยรวมอย่างแน่นอน

การทดสอบรสชาติ
สำหรับผู้ชื่นชอบกาแฟ กุญแจสู่ความสำเร็จของพันธุ์กาแฟที่ปลูกในห้องปฏิบัติการจะอยู่ที่รสชาติของมัน แต่จนถึงขณะนี้มีเพียงคณะนักวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ลองชงกาแฟชนิดใหม่ได้ ต้องบอกก่อนว่าการผลิตกาแฟจากแล็บยังมีช่องว่างให้พัฒนาอยู่อีกมาก 
ล่าสุด รสชาติของกาแฟจากแล็บยังไม่ได้เหมือนกับกาแฟทั่วไปเสียทีเดียวสำหรับกาแฟจากแล็บล็อตแรกๆ “ถ้าจะให้อธิบายรสชาติมันก็พูดยาก แต่สำหรับผมรสชาติของมันยังอยู่กึ่งกลางระหว่างกาแฟและชาดำ” “เมื่อเทียบกับกาแฟปกติ กาแฟเซลล์จะมีรสขมน้อยกว่า” ซึ่งอาจเนื่องมาจากปริมาณคาเฟอีนที่ต่ำกว่าเล็กน้อยและรสผลไม้ยังโดดเด่นน้อยกว่ากาแฟผงที่ผลิตในห้องปฏิบัติการ
“แต่จริงๆ แล้วมันอยู่ที่ระดับของคั่วด้วย กาแฟตัวนี้ค่อนไปทางการคั่วแบบอ่อนจึงให้สัมผัสที่ค่อนไปทางคล้ายๆ ชาอยู่หน่อยๆ” 
อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยยังไม่สามารถกลืน(ดื่มเข้าไป)กาแฟจากแล็บได้ เพราะผลผลิตจากนวัตกรรมด้านการเกษตรชนิดนี้ยังไม่ได้รับการรับรองให้สามารถบริโภคได้ในวงกว้าง ขณะนี้จึงต้องอาศัยเพียงการชิมและบ้วนทิ้งเท่านั้น
กาแฟจากแล็บ เพาะจากเซลล์ ไม่ต้องถางที่ทำไร่-ลดคาร์บอนไดออกไซด์-ลดผลกระทบของวิกฤติภูมิอากาศให้
เราต้องยอมรับจริงๆ ว่าเราไม่ใช่นักคั่วกาแฟมืออาชีพ และจริงๆ แล้วการปรุงแต่งรสชาติต่างๆ เกิดขึ้นจริงในกระบวนการคั่ว" ริสเชอร์กล่าว ความคิดริเริ่มอื่น ๆ ยังอยู่ในระหว่างการค้นหาทางเลือกที่ยั่งยืนกว่ากาแฟ
Atomo บริษัทสตาร์ทอัพในซีแอตเทิลเมื่อเดือนกันยายน ประกาศว่าได้ระดมทุน 11.5 ล้านดอลลาร์สำหรับ "กาแฟโมเลกุล" ซึ่งมีรสชาติเหมือนกับเครื่องดื่ม แต่มีต้นกำเนิดมาจากวัสดุอินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่พืชกาแฟ
แต่ผลสำรวจในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ชี้ให้เห็นถึงความตระหนักในวงกว้างเกี่ยวกับอาหารทดแทนที่ปลูกในห้องแล็บ แม้ว่าจะมีน้อยกว่าในกลุ่มผู้บริโภคที่อายุน้อยกว่าก็ตาม

แม้จะค่อนข้างชัดเจนว่า “กาแฟจากแล็ป ” ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายอาหารบางคนได้เตือนว่า การดำรงชีวิตของผู้ผลิตกาแฟอาจได้รับผลกระทบหากมีการตอบรับอย่างกว้างขวางต่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ (ผลิตจากห้องปฏิบัติการ)

Rischer ประมาณการว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยสี่ปี ก่อนที่กาแฟที่ปลูกในห้องปฏิบัติการของทีมจะได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบและการสนับสนุนทางการค้า เพื่อให้สามารถวางตลาดเคียงข้างลูกพี่ลูกน้อง (กาแฟทั่วไป) บนชั้นวางได้ โครงการนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในฟินแลนด์ จาการวิเคราะห์ของ Statista ชาวฟินแลนด์อยู่ในกลุ่มผู้บริโภคกาแฟชั้นนำของโลก โดยบริโภคเฉลี่ย 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์) ต่อคนต่อปี

สรุป

เรื่องของภูมิอากาศทำให้อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและอาหารต้องหันกลับมาทบทวนวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมและพยายามแสวงหาวิธีการผลิตอาหารรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ปัจจุบันเราจะได้เห็นทั้ง เนื้อจากพืช เนื้อปลาจากแล็บ เนื้อจากรา เนื้อวากิวจากเครื่องพิมพ์ 3D และคราวนี้ก็เป็นคราวของกาแฟจากแล็บ ส่วนในฝั่งของผู้บริโภค ตอนนี้ การบริโภคเนื้อสัตว์ลดลงเกือบ 1 ใน 5 ชัดเจนว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การลดผลกระทบของวิกฤติภูมิอากาศให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

อ้างอิงข้อมูลและภาพ: www.vttresearch.com


ติดตามนานาสาระกาแฟ 〜 ☕️
🌐 : https://thailandcoffeecenter.com
𝕗𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜: @ThailandCoffeeCenter

Coffee Nutrition Source: ประโยชน์ของกาแฟ

ผู้ชื่นชอบกาแฟทั่วโลกที่ดื่มกาแฟยามเช้าที่ชื่นชอบเป็นประจำ อาจไม่ได้คิดถึงประโยชน์ทางด้านโภชนาการต่อสุขภาพ หรือความเสี่ยง แต่ถึงกระนั้นกาแฟนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การถกเถียงกันมานาน ในปี 1991 กาแฟถูกรวมอยู่ในรายการสารก่อมะเร็งที่เป็นไปได้โดยองค์การอนามัยโลก แต่ในปี 2016 กาแฟได้รับการยกเว้นจากรายการสารก่อมะเร็ง จากการวิจัยพบว่าเครื่องดื่มกาแฟไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็ง ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลดลงเมื่อพิจารณาถึงประวัติการสูบบุหรี่อย่างเหมาะสมแล้ว การวิจัยที่สะสมเพิ่มเติมชี้ให้เห็นว่าเมื่อบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะในการคั่วแบบเหมาะสมหรือกาแฟไม่คั่วไหม้จนเกิดคาร์บอน

ดังนั้นกาแฟถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กาแฟ 8 ออนซ์หนึ่งถ้วยมีคาเฟอีนประมาณ 95 มก. ปริมาณกาแฟในระดับปานกลางโดยทั่วไปหมายถึง 3-5 ถ้วยต่อวันหรือคาเฟอีนโดยเฉลี่ย 400 มก. ตามแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับชาวอเมริกันกาแฟและสุขภาพ กาแฟเป็นส่วนผสมที่สลับซับซ้อนของสารเคมีมากกว่าพันชนิด กาแฟที่คุณสั่งจากร้านกาแฟอาจแตกต่างจากกาแฟที่คุณชงเองที่บ้าน สิ่งที่กำหนดถ้วยคือประเภทของเมล็ดกาแฟที่ใช้ วิธีการคั่ว ปริมาณการบด และวิธีชง การตอบสนองของมนุษย์ต่อกาแฟหรือคาเฟอีนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ปริมาณคาเฟอีนต่ำถึงปานกลาง (50–300 มก.) อาจทำให้ตื่นตัว มีพลังงาน และมีสมาธิมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณคาเฟอีนสูงอาจมีผลด้านลบ เช่น ความวิตกกังวล กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ และอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ถึงกระนั้นการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับกาแฟชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ ประโยชน์ที่ได้มาจากคาเฟอีนหรือสารประกอบจากพืชในเมล็ดกาแฟ ดังนั้นกาแฟจำนวนปริมาณที่เหมาะสมต่อวันเพื่อจีงสร้างประโยชน์ต่อสุขภาพ

หลักฐานจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการบริโภคกาแฟที่มีคาเฟอีนไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็ง อันที่จริงการบริโภคกาแฟมาตรฐาน 3 ถึง 5 ถ้วยต่อวันมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกับการลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิด อย่างไรก็ตามบุคคลบางคนอาจไม่สามารถทนต่อปริมาณคาเฟอีนที่สูงขึ้นได้เนื่องจากอาการกระวนกระวาย ความวิตกกังวล และการนอนไม่หลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีปัญหาในการควบคุมความดันโลหิตอาจต้องการลดปริมาณการดื่มกาแฟ นอกจากนี้ สตรีมีครรภ์ควรตั้งเป้าคาเฟอีนให้น้อยกว่า 200 มก. ต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณในกาแฟ 2 ถ้วย

เนื่องจากคาเฟอีนจะผ่านรกเข้าสู่ทารกในครรภ์และสัมพันธ์กับการสูญเสียการตั้งครรภ์และน้ำหนักแรกเกิดต่ำ เนื่องจากอาจมีผลข้างเคียงเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นบางคนประสบเมื่อดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีน ไม่จำเป็นต้องเริ่มดื่มหากคุณยังไม่ได้ดื่มหรือเพิ่มปริมาณที่คุณดื่มในปัจจุบัน เนื่องจากมีกลยุทธ์ด้านอาหารอื่น ๆ อีกมากมายที่จะ ปรับปรุงสุขภาพของคุณ กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนเป็นตัวเลือกที่ดีหากมีคาเฟอีน และจากการวิจัยที่สรุปไว้ข้างต้น กาแฟดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่คล้ายคลึงกันเช่นเดียวกับกาแฟที่มีคาเฟอีน สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคุณเพลิดเพลินกับเบียร์อย่างไร แคลอรี่ส่วนเกิน น้ำตาล และไขมันอิ่มตัวในเครื่องดื่มของร้านกาแฟที่เต็มไปด้วยวิปครีมและน้ำเชื่อมปรุงแต่งอาจช่วยชดเชยประโยชน์ต่อสุขภาพที่พบในกาแฟดำขั้นพื้นฐาน


เมล็ดกาแฟเป็นเมล็ดของผลไม้ที่เรียกว่าคอฟฟี่เชอร์รี่

เชอร์รี่กาแฟเติบโตบนต้นกาแฟโดยมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่จะแบ่งออกได้เป็นประเภทหลักๆ ได้สอง (2) ประเภทคือ 1. อาราบิก้าและ 2.โรบัสต้า

อาราบิก้ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศเอธิโอเปียและผลิตกาแฟรสชาติอ่อนๆ รสชาติกลมกล่อม เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การปลูกนั้นมีราคาแพงเนื่องจากต้นอาราบิก้ามีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม ต้องการร่มเงา ความชื้น และอุณหภูมิคงที่ระหว่าง 60-75 องศาฟาเรนไฮต์ ต้นกาแฟโรบัสต้าประหยัดกว่าในการปลูกเพราะทนทานต่อโรคและอยู่ได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่าระหว่าง 65-97 องศาฟาเรนไฮต์ นอกจากนี้ยังสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง เช่น ปริมาณน้ำฝนและแสงแดดที่แรง

ประเภทของการคั่ว

เมล็ดกาแฟสีเขียวถูกคั่วด้วยความร้อนสูงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ปล่อยกลิ่นหอมและรสชาติที่เข้มข้นที่เราเชื่อมโยงกับกาแฟ จากนั้นนำไปทำให้เย็นและบดเพื่อชง ระดับการคั่วมีตั้งแต่อ่อนถึงปานกลางถึงเข้ม ยิ่งคั่วอ่อน สีและรสชาติที่คั่วยิ่งจางลง และความเป็นกรดก็จะยิ่งสูงขึ้น การคั่วแบบเข้มจะทำให้ได้ความเป็นกรดเล็กน้อยและมีรสคั่วที่เข้มขึ้น การคั่วแบบยอดนิยมคือปานกลาง

ประเภทของการบด

การบดแบบปานกลางเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดและใช้สำหรับเครื่องชงกาแฟแบบหยดอัตโนมัติ การบดแบบละเอียดจะใช้เพื่อให้ได้รสชาติที่ลึกกว่า เช่น เอสเปรสโซ ซึ่งจะปล่อยน้ำมันออกมา

ผู้ชื่นชอบกาแฟทั่วโลกที่ดื่มกาแฟยามเช้าที่ชื่นชอบเป็นประจำ

กาแฟไม่มีคาเฟอีน เป็นอีกตัวเลือกสำหรับผู้ที่พบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากคาเฟอีน สองวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการกำจัดคาเฟอีนออกจากกาแฟคือการใช้ตัวทำละลายเคมี (เมทิลีนคลอไรด์หรือเอทิลอะซิเตต) หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งสองใช้กับถั่วนึ่งหรือแช่ซึ่งอนุญาตให้แห้ง ตัวทำละลายจับกับคาเฟอีนและทั้งสองจะระเหยเมื่อถั่วถูกล้างและ/หรือทำให้แห้ง ตามข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา จะต้องนำคาเฟอีนออกอย่างน้อย 97% เพื่อบรรจุฉลากที่ไม่มีคาเฟอีน ดังนั้นอาจมีปริมาณคาเฟอีนตกค้างอยู่ ทั้งสองวิธีอาจทำให้สูญเสียรสชาติได้ เนื่องจากสารเคมีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเมล็ดกาแฟที่ให้รสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์อาจถูกทำลายระหว่างการแปรรูป

การเก็บเมล็ดกาแฟคั่วหรือกาแฟบดในภาชนะทึบแสง ที่มีไม่มีอากาศถ่ายเท อยู่ในอุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดด กาแฟที่สัมผัสกับความชื้น อากาศ ความร้อน และแสงสามารถทำรสชาติของกาแฟแย่ลงได้ บรรจุภัณฑ์กาแฟไม่สามารถถนอมกาแฟได้ดีเป็นเวลานาน ดังนั้นควรถ่ายโอนกาแฟจำนวนมากไปยังภาชนะที่ไม่มีอากาศถ่ายเท กาแฟสามารถแช่แข็งได้หากเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ซึ่งทำให้เก็บได้นานยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/food-features/coffee/


ติดตามนานาสาระกาแฟ 〜 ☕️
🌐 : https://thailandcoffeecenter.com
𝕗𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜: @ThailandCoffeeCenter

Facts about Shade Grown Coffee

การปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงา(ไม้ใหญ่)ในป่าธรรมชาติ

การกาแฟปลูกภายใต้ต้นไม้อื่น ที่ให้ร่มเงาในสภาพป่าตามธรรมชาติส่งผลดีต่อเมล็ดกาแฟที่เก็บเกี่ยวผลเชอรี่ได้ เพราะกาแฟมักชอบร่มเงา และการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาจะไม่เป็นการทำลายที่ดินจากการได้รับแสงแดดมากเกินไป ทำให้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ การปลูกกาแฟแบบใต้ร่มเงาของต้นไม้นานาพันธุ์เป็นการรวมเอาหลักการของนิเวศวิทยาธรรมชาติเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ การวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความซับซ้อนของโครงสร้างของสวนกาแฟกับจำนวนชนิดที่พบ กล่าวโดยย่อ Shade Grown Coffee ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและไม่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ

กาแฟปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงา(ไม้ใหญ่)ในป่าธรรมชาติ
Shade-grown Surroundings
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Shade Grown Coffee

1.ช่วยให้สายพันธ์พืชมีความหลากหลายมากขึ้น
2.ช่วยความหลากหลายของแมลงมีมากขึ้น 
3.ช่วยให้นกทั้งพันธุ์พื้นเมืองและนกอพยพได้มีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น พบนก 84 สายพันธุ์ (รวมถึงนกอพยพ 46 สายพันธุ์) ในบริเวณ Shade Grown Coffee เมื่อเปรียบเทียบกับนกเพียง 6-12 สายพันธุ์ที่พบในบริเวณปลูกกาแฟโดยที่ไม่มีร่มเงา
4.ผึ้งหลายสายพันธุ์เพิ่มขึ้นในร่มที่มีไม้ดอกหลากหลายนอกเหนือจากกาแฟ 
5.ช่วยปกป้องดิน ไม้พุ่มและพืชพันธุ์กลางชั้นในโพลีคัลเจอร์ที่มีร่มเงาช่วยลดการพังทลายของดินและทำให้ความลาดชันของภูเขามีเสถียรภาพ โดยทั่วไปแล้วความชื้นในดินในพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่มีร่มเงาจะต่ำกว่าในพื้นที่ปลูกที่มีร่มเงาถึง 42% และมีการไหลบ่าของน้ำผิวดินในสวนที่มีร่มเงาน้อยกว่าในพื้นที่ปลูกที่ไม่มีร่มเงาอย่างมีนัยสำคัญ
6.ทำหน้าที่เป็นอ่างคาร์บอน เช่นเดียวกับป่าธรรมชาติ คาร์บอนที่กักเก็บในต้นไม้ร่มเงาของไร่กาแฟที่ปลูกในที่ร่มจะถูกเก็บไว้ในลำต้นของต้นไม้ กิ่งก้าน ใบ และรากของใบไม้ แทนที่จะอยู่ในบรรยากาศและทำให้โลกร้อนขึ้น
ดังนั้น ข้อสรุปในที่นี้คือความหนาแน่นและหลากหลายของนก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พืช ต้นไม้ และแมลงที่พบในแหล่งกาแฟที่ปลูกในใต้ร่มเงาจะมากกว่าในแหล่งปลูกกาแฟโดยไม่มีร่มเงา
ต้นกาแฟที่ปลูกในป่าตามธรรมชาติ
ต้นกาแฟที่ปลูกในป่าตามธรรมชาติ

นอกจากความหลากหลายของสัตว์และพืชแล้วจะไม่พบสารกำจัดศัตรูพืชที่จะทำลายความหลากหลายของสายพันธุ์ นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีบทบาทสำคัญในการควบคุมศัตรูพืชด้วยการกินแมลงที่กินพืชเป็นอาหารหลายชนิด จากหลักฐานพบว่า Shade Grown Coffee เป็นอะไรที่ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม แต่ก็ยังมีสวน Shade Grown Coffee น้อยเกินไป ดังนั้นเราจำเป็นต้องพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนำไปสู่ความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นในไร่กาแฟและชุมชนบริเวณโดยรอบ

ส่งผลดีต่อเมล็ดกาแฟที่เก็บเกี่ยวผลเชอรี่ได้ เพราะกาแฟมักชอบร่มเงา

ประโยชน์ของ Shade Grown Coffee

1.รสชาติคุณภาพ ของกาแฟดีขึ้น เมื่อเมล็ดกาแฟสุกช้าในที่ร่มทำให้น้ำตาลธรรมชาติเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรสชาติของกาแฟ

2.สุขภาพที่ดีขึ้น กาแฟจะไม่มีการใช้สารเคมี ทำให้ผู้บริโภคดื่มกาแฟแบบออร์แกนิก ปลอดสารเคมี

3.ช่วยรักษาป่าฝน ทำให้พืชพันธ์เติบโตได้ตามฤดูกาล

4.ต้นไม้ให้ร่มเงามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และเกษตรกรอาจนำไปใช้เพื่อผลิตไม้ซุง ผลไม้ ไม้ฟืน

5.ระบบรากของต้นไม้ให้ร่มเงาปกป้องดินจากการกัดเซาะและป้องกันดินถล่มบนทางลาดชัน

6.ต้นไม้ให้ร่มเงารักษาความชื้นในดิน ต้นไม้รีไซเคิลสารอาหาร ดินจึงอุดมไปด้วยไนโตรเจนและจุลินทรีย์

7.ป้องกันความผันผวนของอุณหภูมิและความชื้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ